15. březen 2018 a 15. březen 1939

Autor: Admin

Možná si řada z vás čtenářů položí otázku, co mají společného 15. březen 2018 a 15. březnem 1939? Proč je to tak zdůrazněno v titulku článku? Vždyť každý chápe, že jde o výročí následků Mnichova a začátek přímé okupace Československa nacistickou německou armádou.

Hitler hodlal před obsazením českých zemí, které plánoval na 15. březen 1939, využít slovenského separatismu. Proto pozval 13. března Jozefa Tisa do Berlína, kde mu ultimativně nařídil, aby se Slovensko osamostatnilo, jinak Německo umožní připojení Slovenska k Maďarsku. Na zasedání slovenského sněmu 14. března byl vyhlášen Slovenský stát, Maďarsko začalo obsazovat Podkarpatskou Rus.

Výnosem Adolfa Hitlera z 16. března 1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava (Protektorát Boehmen und Maehren). Dlouhodobý záměr Hitlera zničit Československo byl naplněn. Mnichov a 15. březen jsou akty neuvěřitelného násilí, porušování práva a politické zrady.

1-vyhlaska-gen-blaskowitze-600

Ztráta suverenity Československa znamenala i velké oběti na životech, na frontách 2. světové války, v koncentračních táborech a německých věznicích padlo a zahynulo na 360 000 československých občanů, těžko se vyčíslují rozsáhlé hospodářské ztráty, stejně jako důsledky plánů germanizace a genocidy.

Jenomže nyní v rce 2018, tedy po 79 letech, se v průběhu 28 let od VLSR, pro neznalce – (Velké Listopadové Sametové Revoluce), dostali do všech našich vlád politici, pro které slova jako „vlast“, „vlastenectví“ a „Československo“, byla něčím naprosto neznámým, naopak jejich uším lahodila slova jako „peníze a moc“ a to vše za jakoukoliv cenu, bez ohledu na to co si přejí obyčejní lidi – ta sprostá nevychovaná lůza, která nedorostla jejich velikosti. A jako vždy, největší podporu mají u těch, kteří se nejméně zasloužili o rozvoj země, ale zato se umí pokaždé dobře přisát na „státní cecek“, formou grantů a dotací, bez kterých nejsou schopni vytvořit vůbec nic.

A tak místo pietních vzpomínek na hrdinství lidí, kteří neváhali obětovat to nejcennější co měli, své životy, abychom my mladší mohli dnes vůbec existovat, akademická obec a neziskovky chystají Majdan v českých školách! V den výročí okupace 15. března 1939 pošlou děti ze škol ven, aby vedly výstražnou stávku proti demokraticky zvolenému prezidentu republiky a proti premiérovi!

O co se jedná? Skupina studentů DAMU a politických aktivistů zorganizovala na Facebooku a Twitteru akci s názvem #VyjdiVen, což má být forma protestní stávky studentů středních a vysokých škol proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi a proti vítězi voleb Andreji Babišovi.

GoOut

Akce se má uskutečnit v poledne v období velké přestávky na oběd, kdy studenti mají vyjít před své školy a držet tam symbolicky studentské stávky, což má být jakýmsi odkazem na události z listopadu 1989, kde studenti pražských fakult drželi studentské stávky s cílem domoci se jednání o politické situaci s tehdejší československou fedrální vládou. Byla to forma zneužití studentů k provedení státního převratu. Nyní se tento scénář má zopakovat, a to právě v den výročí okupace českých zemí německou armádou z 15. března 1939. O tomto výročí není na Facebooku organizátorů této výzvy ani slovo, je tam pouze zmínka o tom, že tento den je mj. i mezinárodním Dnem proti policejní brutalitě.

Výstražná stávka studenstva – #VyjdiVen

Vyzýváme všechny občany, a především studenty vysokých i středních škol, aby společně s námi ve čtvrtek 15. 3. , na Mezinárodní den proti policejní brutalitě, v pravé poledne vyšli ven ze škol, tříd a pracovišť na výstražnou stávku studentstva. Výstražnou stávkou vyzýváme ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot.

Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty. Normalizace lži a absence základní odpovědnosti mají pro náš stát destruktivní následky pro celou společnost a kategoricky je odmítáme.

Především požadujeme:

1) Aby prezident České republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou.
2) Aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky.
3) Aby Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí.

Vyhlášení protestní stávky probíhá s plnou podporou studentské komory akademického senátu DAMU a děkanky DAMU.

Z výše uvedených dokumentů je zřejmé, že organizace tohoto protestu sleduje především oslovení dorůstající mládeže na středních školách a studentů na vysokých školách humanitního směru. Celou akci zajišťuje akademická obec reprezentovaná studijními uniemi, herci z pražských divadel a neziskový sektor. Největším plivancem do tváře českého národa je načasování akce na den tragického výročí českého národa, kdy byla zahájena okupace českých zemí, aniž by kdokoliv upozornil organizátory této akce, že minimálně v České republice má datum 15. března nejhlubší historický význam, hned po 28. říjnu. Je ostudné, že studentské obce se nezdráhají zneužít toto datum k vyhlašování stávek a politických cílů proti demokraticky zvolenému prezidentovi a premiérovi vlády. Znovu se ukazuje, že české školství je v troskách, když nikdo z učitelů a ředitelů nepřipraví pro své studenty programové pásmo, třeba i s výletem do pohraničí a do míst, kde v tento den v roce 1939 německý Wehrmacht boural hraniční závory a vyvaloval ze země hraniční kameny s iniciály ČS.

15-brezen1

Chcete něco udělat pro národ, vy, jako rodiče? Omluvte své dítě ze školy na celý čtvrtek, aby se neúčastnilo této rozvratné stávky, která pošlapává nejen vzpomínku na tragickou událost 15. 3. 1939, ale i princip demokracie a plebiscitu, protože jestli by měli být studenti českých škol k něčemu vychováváni, tak to je respekt k výsledkům demokratických voleb a respektování presumpce neviny, což platí pro každého, kdo je z něčeho obviněn, i kdyby to měl být budoucí premiér, ať si myslíme o Babišovi cokoliv, jde totiž o princip. Člověk není vinen, dokud není odsouzen. Nemusí se nám to líbit, ale pokud přestaneme respektovat tento právní princip, pošlapeme tím nejen demokracii v naší zemi, ale právě i lidská práva, o která mají pražská divadla, herci, neziskovky a akademické obce takovou péči.

Zdroje: Část textu od AE News.