Vide: Orbán o vývoji v Evropě – české titulky

0

Vložil: Admin

Naprosto čistě jasný a srozumitelný projev bez levné manipulace. Kde se na něj hrabe Sralbotka. Takový projev s lehkým nádechem emocí a integritou mezi verbálním projevem a řečí těla. Naprosto důvěryhodné. Orbán mluví o skutečnosti bez postranních úmyslů. Jasně se vyjadřuje k problému. Kolik dalších politiků v EU najde odvahu říci pravdu bez obalu?

Co na to říct… Maďaři se vymezovali celou svou historii. Ve středověku byli považováni za jedno z nejagresivnějších království evropy, za rakouska- uherska je císař František nenáviděl pro jejich vzpurnost a nezávislost. Teď v době kdy jsou do evropy cíleně přesídlováni muslimové proti nimž Maďaři coby země, která zadržela hlavní nápor Osmanské říše a proti kterým bojovali desítky let, udělají co? Postaví plot! Nabírají stovky nových členů do pohraniční stráže a rozjeli desetiletý plán (Zrínyi 2026 Programme) na kompletní modernizaci a zdvojnásobení armády, vytvořili nové učební zázemí pro výchovu mládeže k patriotismu (který je zde již teď asi 1000x vyšší než u nás v česku) a vyučování elementárních vojenských znalostí. Opět nezklamali a nebojí se dělat důležitá rozhodnutí s vědomím, že je většina letargické a impotentní Evropy zavrhne. (Což platilo ze začátku i Němci teď už vidí maďarský plot jako dobrou věc). Viktor Orbán je fakt osobnost, kterou v českém prostředí nenajdete ani náznakem. Kéž bych mohl být tak hrdý i na svůj národ…