Postřehy kolem připravovaných reforem

Chcete změnit svůj život?

Zpracováno podle prezentace mě neznámého autora kolující po příjemcích elektronickou poštou. Prezentace vznikla na počátku června 2011.

Zdroje:

aktualne.centrum.cz, penize.cz, finance.cz, ct24.cz, zprávy.idnes.cz, hn.ihned.cz, domaci.erozpravy.cz

Na následujících stránkách jsou uvedené informace o důležitých událostech, které se ve velké míře dotýkají nás všech a proto je jistě důležité věnovat jim pozornost. Pokud chcete mít přehled o věcech, které v blízké budoucnosti pravděpodobně změní Váš život a případně je nějak ovlivnit, čtěte následující informace velmi pozorně.

Předmětem těchto informací není podat podrobný rozbor daných témat, ale jen poukázat na konkrétní události, které v širším kontextu nabývají velkého významu. Tato prezentace si klade za cíl dodat potřebný impuls k zájmu o aktuální dění a hledání pravdy místo pasivního přijímání předkládaných faktů ze strany masmédií.

Pro větší přehlednost je tento článek rozdělen do několika následujících bloků

1)      Plánované reformy v ČR

2)      Krátký náhled do korupce v ČR

3)      Demonstrace v ČR – bude v 2. části

4)      Masové demonstrace v Evropě – bude v 2. části

5)      Cenzura masmédií v ČR – bude v 2. části

6)      Co bude dál ? – bude v 2. části

Zvýšení DPH

1)      Od 2008 = zvýšení nižší sazby DPH z 5 % na 9 %

2)      Od 2010 = zvýšení obou sazeb DPH:

a)      Základní sazba DPH se zvyšuje z 19% na 20%

b)      Snížená sazba DPH se zvyšuje z 9% na 10%

3)      Od 2012 = zvýšení nižší sazby DPH z 10% na 14%

4)      Od 2013 = sjednocení obou sazeb na 17,5 %, a to bez jakýchkoliv výjimek základních potrvavin.

Toto razantní zvýšení nižší sazby DPH se týká zejména potravin, nealkoholických nápojů, vodného a stočného, tepla, městské dopravy, knih, časopisů a novin, ubytovacích služeb, kulturních akcí, léků a zdravotnických pomůcek, dětských plen či stavebních prací.

Otázkou je: „MÁTE NA TO ?“

Všechny státy EU (kromě jediného Dánska) považují  jednotnou daň za ekonomicky neefektivní a nespravedlivou, a proto ji nevyužívají. Jako důvod k tak razantnímu zvýšení DPH byla uvedena potřeba financí do důchodového systému. Ovšem je tomu skutečně tak ?

Důchodová reforma

Jednou z nejvýznamnějších změn je zvýšení věku pro odchod do důchodu. Ten má tato reforma zvýšit na 67 let pro osoby narozené v roce 1977 a osobám mladším se tato hranice zvyšuje každým rokem o dva měsíce. Ve všech zemích EU se pohybuje věk pro odchod do důchodu mezi 60 a 65 lety. Nikdo nemá stanovenou minimální hranici vyšší než 65 let! Nejvíce zarážející je fakt, že není stanoven horní strop důchodového věku. Zatímco tedy osoba narozená v roce 1977 půjde do důchodu v 67 letech, tak osoba narozená 1995 půjde do důchodu až v 70 letech.

BUDETE V TOMTO VĚKU SCHOPNI PRACOVAT ?

Navíc se prodlužuje potřebná doba pojištění a to z 25 na 35 let.

A zároveň se zruší doba studia jakožto náhradní doba pojištění. Prostě a jednoduše už se studium na střední, vyšší a vysoké škole nebude žádnou formou započítávat do potřebné doby pojištění.

Dokážete si představit, že v 68 letech budete vykonávat práci nemocniční sestry, popeláře, horníka, řidiče taxíku či kamionu, pokrývače, dělníka ve výrobě, svářeče, hasiče atd. ??? Nebo se těšíte až Vás bude operovat chirurg, kterému se třesou ruce či na řidiče autobusu, který nic nevidí a má pomalé reflexy ?

Podle aktuálních průzkumů a vyjádření lékařů a sociologů to tedy zatím vypadá, že lidé po 67 letech budou mít největší uplatnění v „útvaru rychlého nasazení“… (URNA)

Další změnou je možnost „přesměrovat si“ 3% ze mzdy, které teď odvádíte státu, na soukromé penzijní fondy. Tento krok je ale podmíněn povinným příspěvkem dalších 2% z Vaší mzdy do toho fondu. Pokud by dnes dvacetiletý muž s průměrnou mzdou přešel na tuto formu důchodu – tedy část od státu a část ze soukromých PF – pak by si na důchodu polepšil cca o 1400,- Kč měsíčně. To má ale dva háčky. Za prvé málo lidí vydělává 24.000,- Kč. A za druhé musíte si spočítat částku, kterou navíc povinně odvedl do PF (2% ze mzdy) – a to je cca 270.000,- Kč. Čili ani mladí si nepolepší. Jistě Vás také „potěší“, že součástí důchodové reformy je i zvýšení minimálního měsíčního vkladu do PF pro připsání státního příspěvku. Zatím co dnes stát přispívá na každých 100,- Kč částkou 50,- Kč a pro vklad 500,- Kč měsíčně přispívá 150,- Kč, tak nově budou limity vkladu 300,- Kč pro příspěvek 50,- Kč a vklad 700,- Kč pro příspěvek 150,- Kč.

Zdravotnická reforma

Konkrétní podoba zdravotnické reformy k 3.6.2011 zatím představena nebyla. To, co už víme, jsou následující změny:

1)   Navýšení poplatku za den strávený v nemocnici z 60ti na 100,- Kč.

2)  Zrušení příspěvků od pojišťoven na léky do 50,- Kč.

3)  Větší kompetence pojišťoven v rozhodování při volbě způsobu léčby.

V praxi to znamená, že člověk, který vážněji onemocní a bude na neschopence 30 dní, z nichž stráví 14 dnů v nemocnici, pak s běžnou mzdou 16.000,- Kč hrubého dostane nemocenskou cca 8.500,- Kč, ze kterých 1.400,- Kč zaplatí za pobyt v nemocnici, kde mu bude poskytnuta díky větší rozhodovací kompetenci pojišťoven ta nejlevnější léčba a péče a po propuštění si ještě zaplatí léky. Našemu nemocnému tedy zůstane cca 6.500,- Kč. Z této částky zaplatí průměrný nájem 8.000,- Kč + jídlo na 16 dní, kdy nebyl hospitalizován a všechny ostatní pravidelné platby.

MÁTE NAŠETŘENO NA TO, ABYSTE PŘEŽILI DELŠÍ CHŘIPKU“ ??

Zajímavé také je, že přestože se všechny poplatky ve zdravotnictví stále zdražují, tak součástí nové daňové reformy je zvýšení odvodu daně na zdravotní pojištění pro zaměstnance, a to ze 4,5% na 6,5%. Zajímavé ale je, že dle ústavy ČR má každý občan, který si platí zdravotní pojištění, právo na bezplatnou zdravotní péči. Tak mi jen nejde do hlavy, že když si zdravotnictví v podstatě platíme dvakrát, proč celé naše zdravotnictví stále krachuje a kde ty peníze jsou.

Korupce v České republice

Že peníze většinou nejdou tam, kam by měli a tak, jak by měli, je asi jasné. Smutné jen je, že lidé mají velice krátkou paměť. Jak by jinak bylo možné, že tak rychle zapomínají na nehorázné korupční aféry ? A pokud na ně nezapomněli, proč to těm samým politiků stále trpí a znovu a znovu je volí za své představitele ?

Propagační kampaň Prahy

Objednávka na zbytečně předraženou kampaň na oživení cestovního ruchu v Praze. Vyšetřuje protikorupční policie. Podle analytiků daného resortu 15 miliónů korun určených na zakázku „cestou“ někde zmizelo.

NIKDO ZE ZODPOVĚDNÝCH OSOB NEBYL NIJAK PRÁVNĚ POSTIŽEN !

ProMoPro

Tato firma dostala za ozvučení a tlumočení při akcích EU 766 milionů Kč, a to bez výběrového řízení. Zakázka stála 9krát víc než měla. 135 milionů skončilo na účtech společníka majitele firmy.

NIKDO ZE ZODPOVĚDNÝCH OSOB NEBYL NIJAK PRÁVNĚ POSTIŽEN !

Tunelování Státního fondu životního prostředí

V tomto případě šlo o manipulaci s 5 miliardami korun, které měly sloužit k financování kariéry pana Drobila a ODS.

NIKDO ZE ZODPOVĚDNÝCH OSOB NEBYL NIJAK PRÁVNĚ POSTIŽEN !

Jaroslav Kopřiva – nákup minometů

Nákup minometů za stovky milionů korun pan Kopřiva dohadoval spolu s lobbistou Josefem Jindrou. Obchod měl být uskutečněn bez výběrového řízení a s tučnou provizí.

NIKDO ZE ZODPOVĚDNÝCH OSOB NEBYL NIJAK PRÁVNĚ POSTIŽEN !

Zeman&Zeman

Firma získala zakázku na dodávku potravin armádě v hodnotě miliard korun bez výběrového řízení. Na ministerstvu obrany byla uplácena řada důstojníků, z nichž někteří byli přistiženi při přebírání statisíců korun od zástupce firmy Zeman&Zeman.

NIKDO ZE ZODPOVĚDNÝCH OSOB NEBYL NIJAK PRÁVNĚ POSTIŽEN !

Štábní informační systém

Přestože výběrové řízení (dokonce ve dvou kolech) vyhrála konkurenční společnost Unisys, Kalouskův úřad přesto nabídku firmy EDS označil za výhodnější. Tato společnost zaplatila padesátimiliónovou provizi lidoveckým činitelům.

Areál pražských kasáren

Firma EPF koupila za 900 miliónů areál kasáren u pražského náměstí Republiky. Díky šikovné smlouvě stát peníze firmě EPF vrátil a dalších cca 500 milionů zaplatil jako odškodnění za to, že budovy nebyly prázdné, ale (pro ministerstvo překvapivě) využívala je Akademie věd ČR.

NIKDO ZE ZODPOVĚDNÝCH OSOB NEBYL NIJAK PRÁVNĚ POSTIŽEN !

Opencard

Tento projekt stál už téměř 900 milionů korun. Firma Haguess si jen do roku 2008 vydělala cca 318 milionů korun. „Karta Pražana“ nyní funguje jako tramvajenka, průkazka do nihovny či na parkování.

NIKDO ZE ZODPOVĚDNÝCH OSOB NEBYL NIJAK PRÁVNĚ POSTIŽEN !

Justiční palác v Brně

Podle plánu byl rozpočet na postavení Justičního paláce 800 milionů. Ministerstvo však rozpočet bez schválení neustále navyšovalo, a to až na cenu 2,1 miliardy korun.

NIKDO ZE ZODPOVĚDNÝCH OSOB NEBYL NIJAK PRÁVNĚ POSTIŽEN !

Internet do škol

Stát na projekt vyčlenil sedm miliard korun. Ministerstvo školství nehospodárně využilo nejméně 884 miliónů korun, porušilo zákon o rozpočtových pravidlech, uzavíralo smlouvy nevýhodné pro stát, platilo za neodvedenou práci a nekontrolovalo realizaci smluv.

NIKDO ZE ZODPOVĚDNÝCH OSOB NEBYL NIJAK PRÁVNĚ POSTIŽEN !

Stále se divíte, proč je náš stát tak zadlužený? Nebo proč je potřeba zvyšovat daně? Dle Transparency International (hodnocení míry korupce) se ČR umístila v roce 2010 na 53. místě – pro porovnání např. Německo je na 15. místě.

Nejhorší na všem je, že NIKDY NIKDO ZE ZODPOVĚDNÝCH OSOB Z TĚCHTO KORUP-ČNÍCH AFÉR NEBYL NIJAK PRÁVNĚ POSTIŽEN !

Aktuální výše státního dluhu v ČR je 1.510.600.000.000,- Kč. Podle odhadů ekonomů a názorů samotných politiků nás korupce stojí ročně cca 120 miliard. Pokud bychom tedy jen minimalizovali korupci, pak by český dluh úplně zmizel do 15 let, a to bez jakýchkoliv jiných úspor a zvyšování daní.