Pošta od polských přátel

Vážení přátelé z Polska,

děkuji vám za vaše registrace a vaše příspěvky do tohoto blogu. Bohužel já je nemohu publikovat. Tento blog je psán v českém jazyce a všechny příspěvky mohou být jen v českém, nebo anglickém jazyce.

Každý z vás zná Google a ví, že Google má dobrý překladač. Co vám brání, vaše příspěvky přeložit (pomoci Google) do angličtiny, nebo do češtiny a pak mohou být publikovány.

Tento můj příspěvek také píši česky a je přeložen Googlem do polského jazyka. Pravděpodobně tam budou chyby v gramatice. Ale to nevadí. Podstatou věcí není správná gramatika, ale to, aby lidé pochopili o čem ten příspěvek je.

Je mi líto, ale všechny příspěvky, zaslané v polském jazyce, byly odstraněny.

Vladimír Mikuša
majitel TOP-CZ

 hr

Drodzy przyjaciele z Polski,

Dziękujemy za rejestrację i swój wkład do tego bloga. Niestety nie można publikować. Ten blog jest napisany w języku czeskim, a wszystkie składki mogą być tylko w języku czeskim lub angielskim.

Każdy z was wie, że Google ma dobrą kompilatora. Tłumaczyć swoje posty (przez Google), na język angielski lub w język czeski, a następnie można opublikować.

To także pisania mój post najęzyku czeskim i tłumaczone przez Google w język polskim. Prawdopodobnie tam będzie błędów w gramatyce. Ale to jest w porządku. Istotą rzeczy nie jest poprawna gramatyka jest, ale to jest dla ludzi, aby zrozumieć, co ten post jest.

Przykro mi, ale wszystkie składki przesyłane w języku polskim, zostały usunięte.

Vladimír Mikuša
majitel TOP-CZ