Humor je vážna vec

0

Motto pre túto stránku:

Ľudia sa celý život radi smejú. Je to pravda?
NIE JE!

Deti a mladiství sa dokážu celé minúty smiať na maličkostiach, no s pribúdajúcim vekom prestáva byť čoraz viac vecí smiešnych. Deti sa smejú denne v priemere až 400 krát, kým dospelí iba 15 krát. U starých ľudí prejdú celé dni, kým sa raz zasmejú!

A to je hlavný dôvod, prečo vznikla stránka

www.seniorhumor.org

Je venovaná všetkým seniorom